Društvo

prijateljev

mladine

Šmarje Sap

difference

Dogodek
Play Video

Kraljična na
zrnu graha

PREDSTAVA: 

nedelja 18.01.2024 ob 18.00 uri v Družbenem domu.

1. in 2. ponovitev (z obiskom Dedka Mraza)

ponedeljek 18.12. ob 17:00 in 18:30 v OŠ Šmarje-Sap

Dejavnosti

unique learning environment

sparks physical growth and discovery while our creative curriculum, which combines the traditional and the progressive, supports each student’s growth.

Kultura

Obdarovanje

Družbena odgovornost

Šport

Ages

we meet kids where they are.

Every

day we work to empower your child.

Research-based curriculum and individual learning experiences are integral to all the programs at Skole. Our teachers are dedicated and nurturing, which means their singular goal is to help your child meet milestones and become successful.

Our School Skole offers a path toward elementary school that can be personalized to meet each child’s needs.

PLAN DELA ZA MANDATNO OBDOBJE
2022 - 2025

  • organizirati aktivnosti za predšolske otroke, osnovnošolce in dijake (ustvarjalne delavnice, športne in kulturne aktivnosti, praznovanja, potovanja, rajanja, družabna srečanja, počitniško varstvo)
  • podpirati bralno kulturo oz. spodbujati bralno pismenost
  • pomagati socialno šibkim družinam, družinam z več otroki, organizirati humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom
  • izvajati program »Teden otroka«
  • sodelovati z inštitucijami, ki se profesionalno ukvarjajo s problematiko otrok in družine (Center za socialno delo, Varna hiša,…)
  • izobraževati člane odborov društva
  • organizirati izobraževanja za mladostnike in njihove starše ter svetovati
  • promovirati, vzpodbujati in motivirati k dejavnosti v društvu
  • spodbujati prostovoljno delo z mladimi
  • seznanjati člane in javnost o delovanju društva
Pridruži se
Društvo prijateljev mladine Šmarje Sap

Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje Sap

Telefon: +44 201 700 5353​

Email:
hi@kindergarten.com

društvu prijateljev mladine

Tell us a little bit about your family to get started. Come learn about the Scole experience!