O nas

Društvo prijateljev mladine Šmarje Sap

Play Video

O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno 20.11.1975 in je delovalo nepretrgoma.

V prvem letu delovanja je imelo 56 članov, vsako leto je število naraščalo, največ jih je imelo v letu 1997 in sicer preko 230.
Od samega začetka in vse do leta 1992 je društvo imelo eno in isto predsednico, ki je svoje delo izjemno dobro opravljala, kasneje (vse do danes) je bila naloga predsedovanja zaupana trem različnim naslednicam.
V začetnih letih delovanja je imelo društvo tri temeljne naloge: -sodelovanje s šolo (sprejem prvošolcev, sprejem v pionirčke in mladince, kurirčkova pošta, prireditve, proslave, krožki,…), -predavanja za starše, -novoletna obdarovanja. Z leti so se interesi večali in društvo je začelo delovati tudi na drugih področjih (socialni programi, izobraževanja, sodelovanje z drugimi institucijami…)

Poslanstvo

Društvo prijateljev mladine Šmarje Sap je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Namen in temeljni cilj delovanja društva je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Pregled dejavnosti društva prijateljev mladine Šmarje Sap oziroma način uresničevanja namena in ciljev društva:

 • Organiziranje aktivnosti za predšolske in šolske otroke, za mladostnike do 18 let (ustvarjalne delavnice, kultura, športne aktivnosti, praznovanja, prireditve,  družabna srečanja);
 • Organizacija izobraževanja za mladostnike in njihove starše;
 • Izobraževanje članov odbora in komisij društva,
 • Sodelovanje z inštitucijami, ki se profesionalno ukvarjajo s problematiko otrok in družine (z drugimi društvi, šolo, vrtcem);
 • Pomoč socialno šibkim družinam z otroki;
 • Spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi in z mladimi;
closeup-hands-passing-contract-unrecognizable-businessman-min

Statut Društva

Statut Društva

Statut Društva Na osnovi 8. in 33.člena Zakona o društvih (Ur.list RS štev.06/95) je občni zbor DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ŠMARJE SAP na svoji seji dne 20.10.1997 sprejel spremembe in dopolnitve statuta, tako, da je sprejet naslednji statut

Člani društva

Izvršni odbor
 • Staša Strežek– predsednica
 • Urška Hartman – podpredsednica
 • Irena Zupan – sekretarka
 • Sara Grahek  – članica
 • Nataša Kirn Bogme – članica
 • Renata Križman – članica
Nadzorni odbor
 • Vesna Ambrožič –  predsednica
 • Danica Mestek
 • Darja Pečjak
Častno razsodišče
 • Mojca Babnik – predsednica
 • Barbka Gabrijel Cotič– namestnica
 • Nada Lah – članica
 • Dejan Vilar – član
 • Tatjana Pleško – članica