Category:

Bilo je leta 2018

Športni dogodek z Mini Športom 2018

V soboto, dne 9.6.2018 smo se na igrišču Osnovne šole Šmarje – Sap že petič preizkusili v različnihšportnih spretnostih ( lokostrelstvo, hoja po vrvi, spretnostni poligon, hokej, žoga in gol) in preživeliživahni dve uri druženja s prijatelji Mini Športa.

Continue reading ➝