Category:

Poslanstvo

Poslanstvo

Organiziranje aktivnosti za predšolske in šolske otroke, za mladostnike do 18 let (ustvarjalne delavnice, kultura, športne aktivnosti, praznovanja, prireditve,  družabna srečanja); Organizacija izobraževanja za mladostnike in njihove starše; Izobraževanje članov odbora in komisij društva, Sodelovanje z inštitucijami, ki se profesionalno ukvarjajo s problematiko otrok in družine (z drugimi društvi, šolo, vrtcem); Pomoč socialno šibkim družinam z otroki; Spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi in z mladimi;

Continue reading ➝