Category:

Uncategorised

Društvo je bilo ustanovljeno 20.11.1975 in je delovalo nepretrgoma.

V prvem letu delovanja je imelo 56 članov, vsako leto je število naraščalo, največ jih je imelo v letu 1997 in sicer preko 230.Od samega začetka in vse do leta 1992 je društvo imelo eno in isto predsednico, ki je svoje delo izjemno dobro opravljala, kasneje (vse do danes) je bila naloga predsedovanja zaupana trem različnim naslednicam.V začetnih letih delovanja je imelo društvo tri temeljne naloge: -sodelovanje s šolo (sprejem prvošolcev, sprejem v pionirčke in mladince, kurirčkova pošta, prireditve, proslave,

Continue reading ➝

Statut Društva

Na osnovi 8. in 33.člena Zakona o društvih (Ur.list RS štev.06/95) je občni zbor DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ŠMARJE SAP na svoji seji  dne 20.10.1997 sprejel spremembe in dopolnitve statuta, tako, da je sprejet naslednji statut

Continue reading ➝