JUNIJ

pomoč socialno ogroženim,  sodelovanje na prireditvah drugih društev