Napolnimo šosko torbo 2019

Junija 2019 smo se članice DPM Šmarje – Sap odzvale na akcijo s strani OŠ Šmarje Sap »Napolnimo šolsko torbo«.

Namen akcije je, da se priskrbijo delovni zvezki za učence šmarske šole, ki izhajajo iz družin s težko socialno-ekonomsko situacijo. Na seznamu, ki je bil objavljen na šolski spletni strani so bili pod šifro označeni delovni zvezki ter opremljeni s ceno. Društvo prijateljev mladine Šmarje – Sap  je napolnilo torbe z delovnimi zvezki šmarskim učencem v vrednosti 120,00 eur. Napolnimo šolsko torbo je projekt, ki nam odpre oči za sočloveka.