PLAN DELA ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

Program dela je za naslednja 4 leta je sestavljen iz naslednjih aktivnosti:

  • organizirati aktivnosti za predšolske otroke, osnovnošolce in dijake (ustvarjalne delavnice, športne in kulturne aktivnosti, praznovanja, potovanja, rajanja, družabna srečanja, počitniško varstvo)
  • podpirati bralno kulturo oz. spodbujati bralno pismenost
  • pomagati socialno šibkim družinam, družinam z več otroki, organizirati humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom
  • izvajati program »Teden otroka«
  • sodelovati z inštitucijami, ki se profesionalno ukvarjajo s problematiko otrok in družine (Center za socialno delo, Varna hiša,…)
  • izobraževati člane odborov društva
  • organizirati izobraževanja za mladostnike in njihove starše ter svetovati
  • promovirati, vzpodbujati in motivirati k dejavnosti v društvu
  • spodbujati prostovoljno delo z mladimi
  • seznanjati člane in javnost o delovanju društva