Projekt: »Napolnimo šolsko torbo«

Letos junija smo DPM Šmarje – Sap zopet sodelovali z OŠ Šmarje Sap pri akciji »Napolnimo šolsko torbo«.

Namen akcije je, da se priskrbijo nujni delovni zvezki za učence šmarske šole, ki izhajajo iz družin s težko socialno-ekonomsko situacijo. Po seznamu potrebovanega, smo nakupili za preko 200 eurov delovnih zvezkov.

Vsako leto tudi sodelujemo v projektu Poštar Pavli, kjer prejmemo šolske potrebščine in jih predamo socialni delavki na OŠ Šmarje. Ona pa jih razdeli učencem, katerih starši zaradi takih in drugačnih razlogov ne zmorejo nakupiti sami.

A: Staša Strežek